Adaptéry 16AD

16ADA  
 • Do 16 W
 • Upevnenie samolepkou
 • Stabilizované výstupné napätie
 • Rozsah výstupných napätí od 3,1 V do 48 V
 • Vstup – sieťová dvojlinka s dvojitou izoláciou
 • Výstup – izolovaná dvojlinka
 • Krytie IP20

Meniče sú určené k všeobecnému použitiu na napájanie elektrických a elektronických zariadení jednosmerným napätím v krytých priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu. Výstup je galvanicky oddelený, preto je možné aj ich použitie vo funkcii zdroja záporného napätia, prípadne vzájomným spojením meničov vytvárať zdroje symetrického napájania alebo viachladinové zdroje. Výstupné napätie môže byť z rozsahu 3,1 V až 48 V.

Menovité výstupné napätia a príslušné max. výstupné prúdy sú uvedené v tabuľke. Menič je chránený proti skratu na výstupe. Pripojenie vstupných vodičov je realizované pomocou dvojlinky s dvojitou izoláciou. Na výstupe je červenočierna dvojlinka.

 

Spôsob upevnenia samolepkou, bez použitia nástrojov a takých operácií ako je vŕtanie, je s výhodou využiteľný najmä pri dodatočnej montáži do elektrických a elektronických zariadení, napríklad pri umiestnení zdroja priamo do krytu bezpečnostnej kamery.

 

Tabuľka 1: Technické údaje

 

Vstupné napätie 195 - 255 V AC
Pracovná teplota -15 °C až +40 °C
Ochrana proti skratu na výstupe <1 min. (krátkodobá)
Odolnosť voči prierazu 3000 V AC
Krytie IP20
Rozmery 55 × 41 × 45 mm
Hmotnosť 80 g
Elektrická bezpečnosť EN 60950-1:2003
EMC EN 55011+A1:2002
EN 61000-3-2:2002
EN 61000-3-3:2000+A1:2003
EN 61000-6-1:2003

Dokumenty

 

Prospekt 16AD
 
Prehlásenie o zhode
 
 


Tabuľka 2: Modely AC/DC meniča 16ADA
  Výstupné
napätie
Výstupný
prúd
Stabilita Zvlnenie Šum
16ADA030/25.xx 3,1 V 2,5 A 2 % <130 mV <150 mV šš
16ADA050/25.xx 5,1 V 2,5 A 2 % <130 mV <150 mV šš
16ADA060/25.xx 6 V 2,5 A 2 % <120 mV <150 mV šš
16ADA069/14.xx 6,9 V 1,4 A 2 % <120 mV <150 mV šš
16ADA090/14.xx 9 V 1,4 A 1 % <120 mV <150 mV šš
16ADA120/14.xx 12 V 1,4 A 1 % <120 mV <150 mV šš
16ADA138/12.xx 13,8 V 1,2 A 1 % <100 mV <100 mV šš
16ADA150/11.xx 15 V 1,1 A 1 % <100 mV <100 mV šš
16ADA180/09.xx 18 V 0,9 A 1 % <80 mV <100 mV šš
16ADA240/07.xx 24 V 0,7 A 1 % <80 mV <100 mV šš
16ADA276/06.xx 27,6 V 0,6 A 1 % <80 mV <100 mV šš
16ADA480/03.xx 48 V 0,3 A 1 % <120 mV <150 mV šš
.xx – dvojčíslie určuje typ konektora na výstupnom vodičiPrevedenia konektorov na výstupnom vodiči:

 

Konektor .00
Prevedenie .00 – bez konektora
Dĺžka výstupného vodiča je 30 cm.
Konektor .04
Prevedenie .04
Dĺžka výstupného vodiča je 30 cm.
Konektor .06
Prevedenie .06
Dĺžka výstupného vodiča je 30 cm.
  Konektor .05
Prevedenie .05
Dĺžka výstupného vodiča je 30 cm.
Konektor .07
Prevedenie .07
Dĺžka výstupného vodiča je 30 cm.

 
16ADR  
 • Do 16 W
 • Upevnenie na DIN lištu
 • Stabilizované výstupné napätie
 • Rozsah výstupných napätí od 3,1 V do 48 V
 • Vstup – svorkovnica
 • Výstup – svorkovnica
 • Krytie IP00

Meniče sú určené k všeobecnému použitiu na napájanie elektrických a elektronických zariadení jednosmerným napätím v krytých priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu. Výstupné napätie môže byť z rozsahu 3,1 V až 48 V. Konštrukčne je zdroj vyhotovený na upevnenie na DIN lištu, čo ho predurčuje na montáž do rozvádzača. Pripojenie vstupných a výstupných vodičov je realizované pomocou svorkovníc. Vstupné a výstupné svorky nie sú kryté voči dotyku nebezpečného napätia. Krytie vstupných svoriek musí zabezpečiť odberateľ.

 

Menovité výstupné napätia a príslušné max. výstupné prúdy sú uvedené v tabuľke. Menič je chránený proti skratu na výstupe.

 

Tabuľka 1: Technické údaje

 

Vstupné napätie 195 - 255 V AC
Pracovná teplota -15 °C až +40 °C
Ochrana proti skratu na výstupe <1 min. (krátkodobá)
Odolnosť voči prierazu 3000 V AC
Krytie IP00
Rozmery 56 × 47 × 39 mm
Hmotnosť 85 g
Elektrická bezpečnosť EN 60950-1:2003
EMC EN 55011+A1:2002
EN 61000-3-2:2002
EN 61000-3-3:2000+A1:2003
EN 61000-6-1:2003

Dokumenty

 

Prospekt 16ADR
Spoločný prospekt 16AD
Prehlásenie o zhode
Všetky dokumenty
 


Tabuľka 2: Modely AC/DC meniča 16ADR
  Výstupné
napätie
Výstupný
prúd
Stabilita Zvlnenie Šum
16ADR030/25 3,1 V 2,5 A 2 % <130 mV <150 mV šš
16ADR050/25 5,1 V 2,5 A 2 % <130 mV <150 mV šš
16ADR060/25 6 V 2,5 A 2 % <120 mV <150 mV šš
16ADR069/14 6,9 V 1,4 A 2 % <120 mV <150 mV šš
16ADR090/14 9 V 1,4 A 1 % <120 mV <150 mV šš
16ADR120/14 12 V 1,4 A 1 % <120 mV <150 mV šš
16ADR138/12 13,8 V 1,2 A 1 % <100 mV <100 mV šš
16ADR150/11 15 V 1,1 A 1 % <100 mV <100 mV šš
16ADR180/09 18 V 0,9 A 1 % <80 mV <100 mV šš
16ADR240/07 24 V 0,7 A 1 % <80 mV <100 mV šš
16ADR276/06 27,6 V 0,6 A 1 % <80 mV <100 mV šš
16ADR480/03 48 V 0,3 A 1 % <120 mV <150 mV šš

 
 
16ADS  
 • Do 16 W
 • Adaptéry sa pripájajú do sieťovej zásuvky
 • Stabilizované výstupné napätie
 • Rozsah výstupných napätí od 3,1 V do 48 V
 • Výstup – izolovaná dvojlinka
 • Krytie IP20

Meniče sú určené k všeobecnému použitiu na napájanie elektrických a elektronických zariadení jednosmerným napätím v krytých priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu. Výstupné napätie môže byť z rozsahu 3,1 V až 48 V. Adaptéry sa vyznačujú malou hmotnosťou a vysokou účinnosťou.

 

Menovité výstupné napätia a príslušné max. výstupné prúdy sú uvedené v tabuľke. Menič je chránený proti skratu na výstupe.

 

Tabuľka 1: Technické údaje

 

Vstupné napätie 195 - 255 V AC
Pracovná teplota -15 °C až +40 °C
Ochrana proti skratu na výstupe <1 min. (krátkodobá)
Odolnosť voči prierazu 3000 V AC
Krytie IP20
Rozmery 55 × 41 × 45 mm
Hmotnosť 90 g
Elektrická bezpečnosť EN 60950-1:2003
EMC EN 55011+A1:2002
EN 61000-3-2:2002
EN 61000-3-3:2000+A1:2003
EN 61000-6-1:2003

Dokumenty

 

Prospekt 16ADS
Spoločný prospekt 16AD
Prehlásenie o zhode
Všetky dokumenty
 
 


Tabuľka 2: Modely AC/DC meniča 16ADS
  Výstupné
napätie
Výstupný
prúd
Stabilita Zvlnenie Šum
16ADS030/25.xx 3,1 V 2,5 A 2 % <130 mV <150 mV šš
16ADS050/25.xx 5,1 V 2,5 A 2 % <130 mV <150 mV šš
16ADS060/25.xx 6 V 2,5 A 2 % <120 mV <150 mV šš
16ADS069/14.xx 6,9 V 1,4 A 2 % <120 mV <150 mV šš
16ADS090/14.xx 9 V 1,4 A 1 % <120 mV <150 mV šš
16ADS120/14.xx 12 V 1,4 A 1 % <120 mV <150 mV šš
16ADS138/12.xx 13,8 V 1,2 A 1 % <100 mV <100 mV šš
16ADS150/11.xx 15 V 1,1 A 1 % <100 mV <100 mV šš
16ADS180/09.xx 18 V 0,9 A 1 % <80 mV <100 mV šš
16ADS240/07.xx 24 V 0,7 A 1 % <80 mV <100 mV šš
16ADS276/06.xx 27,6 V 0,6 A 1 % <80 mV <100 mV šš
16ADS480/03.xx 48 V 0,3 A 1 % <120 mV <150 mV šš
.xx – dvojčíslie určuje typ konektora na výstupnom vodičiPrevedenia konektorov na výstupnom vodiči:

 

Konektor .00
Prevedenie .00 – bez konektora
Dĺžka výstupného vodiča je 1,5 m.
Konektor .04
Prevedenie .04
Dĺžka výstupného vodiča je 1,5 m.
Konektor .06
Prevedenie .06
Dĺžka výstupného vodiča je 1,5 m.
Konektor .02
Prevedenie .02 – autokonektor
Dĺžka výstupného vodiča je 5 m.
Konektor .05
Prevedenie .05
Dĺžka výstupného vodiča je 1,5 m.
Konektor .07
Prevedenie .07
Dĺžka výstupného vodiča je 1,5 m.


Zvětšit mapu
Meno a priezvisko:
E-mail *:
Správa *:
Aký je výsledok  + *