Zváranie plastových krabíc elektromerov ultrazvukom

08.02.2013, 12:12, spower-prod

Jednou z ďalších aplikácií ultrazvukovej zváračky na plastové diely s pneumatickým prítlakom typ UWP500 je jej nasadenie do výrobného procesu pri uzatváraní plastových krabíc na elektromery. Zváračku používa nadnárodná firma na východnom Slovensku.


Pri riešení ultrazvukových sonotród, ktoré priamo vplývajú na kvalitu a tvar zvaru bolo potrebné vziať do úvahy vstupné podmienky a požiadavky zákazníka.

Pri návrhu formy na plastové krabice sa nepočítalo s možnosťou, že plastové diely sa budú zvárať ultrazvukom. Preto bolo potrebné navrhnúť metódu a také sonotródy, ktoré nezanechajú na výrobku viditeľné znaky po zváraní, spôsobené hlavne vytekaním plastu zo zváraných spojov. Zásah do úpravy formy nebol možný.

Medzi požiadavky zákazníka patrilo okrem iného aj to, aby prípadné násilné otvorenie krabice bolo viditeľné. Nezanedbateľný bol aj čas na ultrazvukový zvar na jednej krabici. Pri veľkých sériách je iný spôsob (lepenie) ťažko použiteľné.

Ultrazvuková zváračka pracuje u zákazníka od júla 2011 vo vyťaženom výrobnom procese.

Ultrazvukové zváranie umožnilo zákazníkovi byť viac konkurencieschopný na zahraničných trhoch najmä z hľadiska kvality a opakovateľnosti spájania plastových krabíc.

Tí výrobcovia, ktorí uvažujú nad umiestnením svojich výrobkov do plastových krabíc a ich ultrazvukovým zváraním by mali s tým počítať už pri návrhu foriem na plastové diely.
 

 
« Späť

Zvětšit mapu
Meno a priezvisko:
E-mail *:
Správa *:
Vyriešte tento matematický problém  + *