Profil firmy

Každá tradícia niekedy začína.

 

Jedna z nich začala v roku 1990 v Bratislave založením firmy S PoweR s.r.o.

Jej činnosť bola zameraná najmä na vývoj a výrobu elektronických zariadení a neskoršie aj na obchod. Predmetom vývoja boli predovšetkým stabilizované zdroje a logické sondy. Obchod bol zameraný najmä na dovoz elektronických súčiastok.

 

O štyri roky neskôr založili spoločníci dve samostatné firmy, ktoré prebrali aktivity firmy S PoweR s.r.o.:

 

Obchodnú firmu S PoweR export-import s.r.o. a firmu S PoweR product s.r.o. zameranú výhradne na vývoj a výrobu elektronických zariadení.

 

Firma S PoweR product s.r.o. vznikla vo februári 1994 so sídlom v Bratislave a výrobnou prevádzkou v Ostrom Grúni - malej dedinke na strednom Slovensku.

 

Vedenie firmy naďalej kládlo veľký dôraz na vlastný vývoj. Ten bol jednou z podmienok postupu firmy k stanovenému cieľu:

 

BYŤ STABILIZOVANÁ, MEDZINÁRODNE UZNÁVANÁ FIRMA VO VÝROBE KVALITNEJ ELEKTRONIKY S VLASTNÝM VÝVOJOM.

 

Postupne sa vo firme vytvorili tri základné línie, do ktorých boli sústredené všetky marketingové, vývojové a výrobné kapacity:

 

  • stabilizované zdroje
  • ultrazvuk
  • ostatné produkty

 

Prvé dve sa výrazne podieľajú na stabilite firmy. V línii "Ostatné produkty" sa sústreďujú krátkodobejšie projekty a produkty so špecifickým zameraním.

 

V polovici deväťdesiatych rokov sa začala spoločnosť venovať oblasti ultrazvuku. Na začiatku to boli ultrazvukové generátory pre čističky dodávané na základe obchodných vzťahov. Postupne sa táto činnosť rozvinula a v súčasnosti sa venujeme najmä oblastiam:

 

  • ultrazvukové čistenie
  • ultrazvukové rezanie
  • ultrazvukové zatláčanie
  • ultrazvukové zváranie

 

Medzi samozrejmé prvky denne aplikované v procese riadenia, marketingu, vývoja, výroby a predaja patria kvalita a serióznosť.

 

Neustále zdokonaľovanie si vedomostí, schopnosť prevziať zodpovednosť v daných oblastiach a kontrola nad činnosťami sú zárukou úspechu firmy. Dobrá tradícia obyčajne pretrváva. Najmä keď je postavená na dobrých základoch, podporovaná celým kolektívom a hlavne ak je podložená jednoduchou filozofiou:

 

ZÁKLAD JE POSTAVIŤ SI CIEĽ

 

Všetky dodávané produkty sú zhrnuté v hlavnom produkte firmy:

 

STÁLE RASTÚCI POČET REALIZOVANÝCH ELEKTRONICKÝCH VÝROBKOV PLNE USPOKOJUJÚCICH POTREBY ZÁKAZNÍKOV NA STÁLE RASTÚCEJ PLOCHE TRHU

 

Stále rastúci počet realizovaných elektronických výrobkov na stále rastúcej ploche trhu by nebol možný bez spokojných zákazníkov. Preto nesmierna vďaka patrí Vám — našim spokojným súčasným i budúcim zákazníkom.


Zvětšit mapu
Meno a priezvisko:
E-mail *:
Správa *:
Ak ste človek, koľko je  - *