Čističky UCI

 • Čistenie v horľavinách III. triedy
 • Chladenie čistiacej kvapaliny
 • Viacúrovňový bezpečnostný systém
 • Dvojitý senzor teploty kvapaliny
 • Odolná konštrukcia
 • Profesionálne použitie

 

 

V rôznych odvetviach priemyslu sa v súčasnosti značne rozmáha čistenie za pomoci ultrazvuku. Hlavným dôvodom je najmä vysoká účinnosť čistenia, šetrnosť k čistenému predmetu, reprodukovateľnosť výsledkov a nezávislosť výsledného efektu od obsluhy. Tieto prednosti ultrazvukového čistenia je možné ešte viac zvýrazniť použitím vhodne zvoleného čistiaceho média.

 

Nemožnosť použitia niektorých čistiacich kvapalín klasifikovaných ako horľaviny III. triedy vo väčšine bežných ultrazvukových čističiek je častou príčinou, prečo všetky výhody takéhoto čistenia nie je možné v plnej miere využiť.

 

Využitie čistiacich vlastností horľavých kvapalín s bodom vzplanutia nad 55°C spojených s účinkami ultrazvukovej technológie umožňuje séria nových priemyselných ultrazvukových čističiek UCI:

 

 • Softwarová aj hardwarová ochrana pred nebezpečným nárastom teploty čistiaceho média
 • Čistička je automaticky vypnutá pri stúpnutí teploty čistiacej kvapaliny na hodnotu o 15°C nižšiu ako je príslušná teplota vzplanutia
 • Všetky funkcie čističky aj vlastného ultrazvukového generátora sú riadené mikroprocesorom
 • Chladenie čistiaceho média prietokom chladiacej vody
 • Čističky sú konštruované v súlade s normami EN 60204-1, EN 12921-1, EN 12921-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61010-1

 

Čističky obsahujú funkciu DEGAS na odstránenie plynov v čistiacej kvapaline a funkciu SWEEP na dosiahnutie rovnomerného čistiaceho účinku v celom objeme čističky. Ovládanie a programovanie je realizované prostredníctvom digitálneho ovládacieho panelu.

 

Tabuľka 1: Technické údaje

 

 
Napájacie napätie 230 V / 50 Hz
Max. výkon UZ generátora 600 W
Max. výkon vyhrievacieho telesa 750 W pre čističky s objemom od 6 l do 13 l
1500 W pre čističky s objemom nad 13 l
Frekvencia UZ generátora 36 kHz ± 4 kHz
SWEEP 500 Hz
Krytie IP 24
Bezpečnostná trieda I
Typ čističky A2
Maximálna hladina
tlaku zvuku LAEX.8h
60 dB
Maximálna úroveň
ultrazvukového tlaku LoEX.8h
98 dB

Dokumenty

 

Prospekt UCI
Prehlásenie o zhode
Certifikát #1
Certifikát #2
 
 
 

 

Čističky na použitie s horľavými látkami UCI sa vyrábajú na zákazku v objemoch od 6 l do 60 l.

 

Obrázky ultrazvukových čističiek UCI:


Zvětšit mapu
Meno a priezvisko:
E-mail *:
Správa *:
Ak ste človek, koľko je  + *