Ultrazvukové generátory UP03

 • Do 1000 W
 • Regulácia výkonu 30 % až 100 %
 • Indikátor výkonu
 • Konštantný výkon nezávislý od záťaže
 • Funkcia SWEEP (rozmietanie)
 • Diaľkové ovládanie cez RS485

 

Ultrazvukový generátor je srdcom ultrazvukového zariadenia. Tento generátor musí byť konštruovaný tak, aby spolu s membránou zabezpečoval šírenie dostatočnej energie v celom objeme kvapaliny. Preto medzi základné vlastnosti generátora patria:


Panel generátora UP03 s konektormi
 
 • stabilita ultrazvukového výkonu (na výkon nesmie mať vplyv ponorenie čisteného predmetu do kvapaliny, teplota, kolísanie napätia siete, viskozita kvapaliny, výška hladiny kvapaliny, atď.)
 • funkcia SWEEP – schopnosť generátora oscilovať okolo danej frekvencie, napríklad ak je generátor 40 kHz, reálna frekvencia sa mení od 39 do 41 kHz a naspäť; toto umožňuje lepšie šírenie ultrazvukovej energie v čistiacej kvapaline
 • možnosť výberu generátora s najvhodnejšou frekvenciou pre danú aplikáciu (vo všeobecnosti sa objemnejšie predmety čistia pri nižšej frekvencii, drobnejšie predmety pri vyššej frekvencii)
 • funkcia DEGAS – odplynenie čistiacej kvapaliny (zvyšuje účinnosť čistenia)

Panel generátora UP03 s konektormi

 

Naše ultrazvukové výrobky sú vybavené ultrazvukovým generátorom nášho vlastného návrhu, ktorý obsahuje každú potrebnú funkciu spomínanú vyššie. Ultrazvukové generátory rad UP03 sú určené spolu s membránami na konštrukciu ultrazvukových čističiek. Generátory dodávame v dvoch výkonových prevedeniach:

 

 • 500W
 • do 1000W
 
 

Štandardné frekvencie sú od 25 kHz do 50 kHz. Generátory môžu byť súčasťou čistiacej vane, prípadne môžu byť umiestnené v rozvádzači. Na dosiahnutie požadovaného výkonu je možné nainštalovať do vane viac generátorov a membrán.

Kvalita našich generátorov bola odmenená tretím miestom v súťaži "Elektrotechnický výrobok roka" na výstave ELO SYS 2005 (PDF) a ocenením Grand Prix na výstave Industry Expo 2007 (PDF).

Predný panel generátora UP03

 

Tabuľka 1: Technické údaje

 

  500 W 1000 W
Ultrazvukový výkon (efektívny) 500 W 1000 W
Napájacie napätie 230 V -15 % + 10 % / 50 Hz
Štandardná pracovná frekvencia 25, 35, 40, 45, 50 Hz
Iné pracovné frekvencie po dohode s výrobcom
Stabilita výkonu na výstupe 2 %
Nastavenie intenzity SWEEP od 10 Hz do 250 Hz (od výroby)
Nastavenie šírky pásma SWEEP od 0 Hz do 1,5 kHz (od výroby)
Rozsah regulácie výkonu kontinuálny mód od 60 % do 100 %
vynechávanie periód od 30 % do 60 %
Ochrana proti skratu na záťaži áno
Ochrana proti prehriatiu áno
Automatické vypnutie generátora
po odpojení záťaže
áno
Automatický reštart pri poruche áno
Pracovná teplota od 0 °C do 40 °C
Rozmery 350 × 155 × 85 mm 390 × 155 × 85 mm
Hmotnosť 3,30 kg 4,25 kg
Krytie IP20
Indikátor výkonu na výstupe LED bargraf
Indikácia odchýlky výkonu
mimo nastavenej tolerancie
LED
Indikátor prehriatia LED
Indikátor poruchy blikajúca LED

 

Dokumenty

 

Prospekt UP03
Prehlásenie o zhode
Ocenenie ELO SYS 2005
Ocenenie Industry Expo 2007
Všetky dokumenty
 


Zvětšit mapu
Meno a priezvisko:
E-mail *:
Správa *:
Ak ste človek, koľko je  - *