Adaptéry 12AD

12ADA

 • Do 12 W
 • Upevnenie samolepkou
 • Stabilizované výstupné napätie
 • Rozsah výstupných napätí od 3,1 V do 48 V
 • Vstup – sieťová dvojlinka s dvojitou izoláciou
 • Výstup – izolovaná dvojlinka
 • Krytie IP20

 

Meniče sú určené k všeobecnému použitiu na napájanie elektrických a elektronických zariadení jednosmerným napätím v krytých priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu. Výstup je galvanicky oddelený, preto je možné aj ich použitie vo funkcii zdroja záporného napätia, prípadne vzájomným spojením meničov vytvárať zdroje symetrického napájania alebo viachladinové zdroje. Výstupné napätie môže byť z rozsahu 3,1 V až 48 V.

 

Menovité výstupné napätia a príslušné max. výstupné prúdy sú uvedené v tabuľke. Menič je chránený proti skratu na výstupe. Pripojenie vstupných vodičov je realizované pomocou dvojlinky s dvojitou izoláciou. Na výstupe je červenočierna dvojlinka.

 

Spôsob upevnenia samolepkou, bez použitia nástrojov a takých operácií ako je vŕtanie, je s výhodou využiteľný najmä pri dodatočnej montáži do elektrických a elektronických zariadení, napríklad pri umiestnení zdroja priamo do krytu bezpečnostnej kamery.

 

Tabuľka 1: Technické údaje

 

 
Vstupné napätie 195 - 255 V AC
Pracovná teplota -15 °C až +40 °C
Ochrana proti skratu na výstupe <1 min. (krátkodobá)
Odolnosť voči prierazu 3000 V AC
Krytie IP20
Rozmery 55 × 41 × 45 mm
Hmotnosť 80 g
Elektrická bezpečnosť EN 60950-1:2003
EMC EN 55011+A1:2002
EN 61000-3-2:2002
EN 61000-3-3:2000+A1:2003
EN 61000-6-1:2003

Dokumenty

 Prospekt 12AD

Prehlásenie o zhode

 

 


Tabuľka 2: Modely AC/DC meniča 12ADA
  Výstupné
napätie
Výstupný
prúd
Stabilita Zvlnenie Šum
12ADA030/10.xx 3,1 V 1 A 2 % <70 mV <100 mV šš
12ADA050/10.xx 5 V 1 A 2 % <70 mV <100 mV šš
12ADA069/10.xx 6,9 V 1 A 2 % <70 mV <100 mV šš
12ADA090/10.xx 9 V 1 A 1 % <50 mV <100 mV šš
12ADA120/10.xx 12 V 1 A 1 % <50 mV <100 mV šš
12ADA138/08.xx 13,8 V 0,8 A 1 % <50 mV <100 mV šš
12ADA150/07.xx 15 V 0,7 A 1 % <60 mV <100 mV šš
12ADA180/06.xx 18 V 0,6 A 1 % <60 mV <100 mV šš
12ADA240/04.xx 24 V 0,4 A 1 % <60 mV <100 mV šš
12ADA276/03.xx 27,6 V 0,3 A 1 % <60 mV <100 mV šš
12ADA480/02.xx 48 V 0,25 A 1 % <70 mV <100 mV šš
.xx – dvojčíslie určuje typ konektora na výstupnom vodičiPrevedenia konektorov na výstupnom vodiči:

 


Prevedenie .00 – bez konektora
Dĺžka výstupného vodiča je 30 cm.

Prevedenie .04
Dĺžka výstupného vodiča je 30 cm.

Prevedenie .06
Dĺžka výstupného vodiča je 30 cm.
 
Prevedenie .05
Dĺžka výstupného vodiča je 30 cm.

Prevedenie .07
Dĺžka výstupného vodiča je 30 cm.

 
 
12ADR  
 • Do 12 W
 • Upevnenie na DIN lištu
 • Stabilizované výstupné napätie
 • Rozsah výstupných napätí od 3,1 V do 48 V
 • Vstup – svorkovnica
 • Výstup – svorkovnica
 • Krytie IP00

Meniče sú určené k všeobecnému použitiu na napájanie elektrických a elektronických zariadení jednosmerným napätím v krytých priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu. Výstupné napätie môže byť z rozsahu 3,1 V až 48 V. Konštrukčne je zdroj vyhotovený na upevnenie na DIN lištu, čo ho predurčuje na montáž do rozvádzača. Pripojenie vstupných a výstupných vodičov je realizované pomocou svorkovníc. Vstupné a výstupné svorky nie sú kryté voči dotyku nebezpečného napätia. Krytie vstupných svoriek musí zabezpečiť odberateľ.

Menovité výstupné napätia a príslušné max. výstupné prúdy sú uvedené v tabuľke. Menič je chránený proti skratu na výstupe.

Tabuľka 1: Technické údaje
Vstupné napätie 195 - 255 V AC
Pracovná teplota -15 °C až +40 °C
Ochrana proti skratu na výstupe <1 min. (krátkodobá)
Odolnosť voči prierazu 3000 V AC
Krytie IP00
Rozmery 56 × 47 × 39 mm
Hmotnosť 85 g
Elektrická bezpečnosť EN 60950-1:2003
EMC EN 55011+A1:2002
EN 61000-3-2:2002
EN 61000-3-3:2000+A1:2003
EN 61000-6-1:2003
Dokumenty

 Prospekt 12ADR

Spoločný prospekt

Prehlásenie o zhode

Všetky dokumenty

 
 


Tabuľka 2: Modely AC/DC meniča 12ADR
  Výstupné
napätie
Výstupný
prúd
Stabilita Zvlnenie Šum
12ADR030/10 3,1 V 1 A 2 % <70 mV <100 mV šš
12ADR050/10 5 V 1 A 2 % <70 mV <100 mV šš
12ADR069/10 6,9 V 1 A 2 % <70 mV <100 mV šš
12ADR090/10 9 V 1 A 1 % <50 mV <100 mV šš
12ADR120/10 12 V 1 A 1 % <50 mV <100 mV šš
12ADR138/08 13,8 V 0,8 A 1 % <50 mV <100 mV šš
12ADR150/07 15 V 0,7 A 1 % <60 mV <100 mV šš
12ADR180/06 18 V 0,6 A 1 % <60 mV <100 mV šš
12ADR240/04 24 V 0,4 A 1 % <60 mV <100 mV šš
12ADR276/03 27,6 V 0,3 A 1 % <60 mV <100 mV šš
12ADR480/02 48 V 0,25 A 1 % <70 mV <100 mV šš

 
 
12ADS  
 • Do 12 W
 • Adaptéry sa pripájajú do sieťovej zásuvky
 • Stabilizované výstupné napätie
 • Rozsah výstupných napätí od 3,1 V do 48 V
 • Výstup – izolovaná dvojlinka
 • Krytie IP20

Meniče sú určené k všeobecnému použitiu na napájanie elektrických a elektronických zariadení jednosmerným napätím v krytých priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu. Výstupné napätie môže byť z rozsahu 3,1 V až 48 V. Adaptéry sa vyznačujú malou hmotnosťou a vysokou účinnosťou.

Menovité výstupné napätia a príslušné max. výstupné prúdy sú uvedené v tabuľke. Menič je chránený proti skratu na výstupe.

Tabuľka 1: Technické údaje

 

 
Vstupné napätie 195 - 255 V AC
Pracovná teplota -15 °C až +40 °C
Ochrana proti skratu na výstupe <1 min. (krátkodobá)
Odolnosť voči prierazu 3000 V AC
Krytie IP20
Rozmery 55 × 41 × 45 mm
Hmotnosť 90 g
Elektrická bezpečnosť EN 60950-1:2003
EMC EN 55011+A1:2002
EN 61000-3-2:2002
EN 61000-3-3:2000+A1:2003
EN 61000-6-1:2003
Dokumenty

 Prospekt 12AD

Prehlásenie o zhode

Všetky dokumenty

 
 


Tabuľka 2: Modely AC/DC meniča 12ADS
  Výstupné
napätie
Výstupný
prúd
Stabilita Zvlnenie Šum
12ADS030/10.xx 3,1 V 1 A 2 % <70 mV <100 mV šš
12ADS050/10.xx 5 V 1 A 2 % <70 mV <100 mV šš
12ADS069/10.xx 6,9 V 1 A 2 % <70 mV <100 mV šš
12ADS090/10.xx 9 V 1 A 1 % <50 mV <100 mV šš
12ADS120/10.xx 12 V 1 A 1 % <50 mV <100 mV šš
12ADS138/08.xx 13,8 V 0,8 A 1 % <50 mV <100 mV šš
12ADS150/07.xx 15 V 0,7 A 1 % <60 mV <100 mV šš
12ADS180/06.xx 18 V 0,6 A 1 % <60 mV <100 mV šš
12ADS240/04.xx 24 V 0,4 A 1 % <60 mV <100 mV šš
12ADS276/03.xx 27,6 V 0,3 A 1 % <60 mV <100 mV šš
12ADS480/02.xx 48 V 0,25 A 1 % <70 mV <100 mV šš
.xx – dvojčíslie určuje typ konektora na výstupnom vodičiPrevedenia konektorov na výstupnom vodiči:

 


Prevedenie .00 – bez konektora
Dĺžka výstupného vodiča je 1,5 m.

Prevedenie .04
Dĺžka výstupného vodiča je 1,5 m.

Prevedenie .06
Dĺžka výstupného vodiča je 1,5 m.

Prevedenie .02 – autokonektor
Dĺžka výstupného vodiča je 5 m.

Prevedenie .05
Dĺžka výstupného vodiča je 1,5 m.
Konektor .07
Prevedenie .07
Dĺžka výstupného vodiča je 1,5 m.

 

Použitie autokonektora .02: Použitie autokonektora napríklad pre 13,8 V zdroje radu 12ADS umožňuje okrem iného udržovanie akumulátorov v nabitom stave priamo vo vozidle cez konektor zapaľovača, alebo cez zvlášť na tento účel vyvedený konektor. S výhodou je to možné využiť napríklad pri vozidlách požiarnej služby, ktoré musia byť vždy pripravené k výjazdu a počas ich parkovania štartovacie akumulátory strácajú kapacitu samovybíjaním a v zime aj vplyvom nízkej teploty.


Zvětšit mapu
Meno a priezvisko:
E-mail *:
Správa *:
Aký je výsledok  + *