Zdroje 1PS

  • Do 150 W
  • Upevnenie skrutkami
  • Stabilizované výstupné napätie
  • Možnosť paralelného radenia (prevedenie .xP)
  • Možnosť sériového zapájania (prevedenie .xD)
  • Rozsah výstupných napätí od 5 V do 48 V

 

Zdroje sú určené k všeobecnému použitiu na napájanie elektrických a elektronických zariadení jednosmerným napätím v krytých priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu. Zdroje v prevedení .xP je možné zapájať paralelne a tým dosiahnúť vyšší výstupný prúd. Ak odberateľ požaduje vyššie výstupné napätie, zdroje v prevedení .xD je možné zapájať do série. Výstupné napätie môže byť z rozsahu 5 V až 48 V.

 

Menovité výstupné napätia a príslušné max. výstupné prúdy sú uvedené v tabuľke. Zdroj je chránený proti skratu na výstupe. Pripojenie siete je realizované FLEXO šnúrou alebo pomocou WAGO konektora. Zdroj je možné dodať s výstupným konektorom FAST ON alebo WAGO.


Tabuľka 1: Technické údaje

 

Vstupné napätie 195 - 255 V AC
Vstupné napätie DC 290 - 357 V DC
Pracovná teplota 0 až +40 °C
prevedenie .xT: -20 až +40 °C
Relatívna pracovná vlhkosť okolia max. 75 %
Účinnosť (typická) 83%
Ochrana proti skratu na výstupe trvalá
Odolnosť voči prierazu 3000 V AC
Bezpečnostná trieda I
Rozmery 237 × 55 × 120 mm
Hmotnosť do 1400 g
Elektrická bezpečnosť EN 60950-1:2003, EN 60335-2-29,
EN 60335-1+A11
EMC EN 55022-B, EN 61000-3-2:2002,
EN 61000-3-3:2000+A1:2003,
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8,
EN 61000-4-11,
EN 61000-6-1:2003,
EN 61000-6-3:2001
Dokumenty
Prospekt 1PS
Prehlásenie o zhode
 
 Tabuľka 2: Modely zdroja 1PS

 

 
  Výstupné
napätie
Výstupný
prúd
Stabilita Zvlnenie Šum
1PS05V/10A.xx 5 V 10 A 2 % <30 mV <160 mV šš
1PS06V9/10A.xx 6,9 V 10 A 2 % <80 mV <160 mV šš
1PS09V/10A.xx 9 V 10 A 1 % <60 mV <100 mV šš
1PS12V/10A.xx 12 V 10 A 1 % <60 mV <100 mV šš
1PS13V8/10A.xx 13,8 V 10 A 1 % <60 mV <150 mV šš
1PS15V/09A.xx 15 V 9 A 1 % <80 mV <100 mV šš
1PS18V/07A.xx 18 V 7 A 1 % <80 mV <100 mV šš
1PS24V/06A.xx 24 V 6 A 1 % <150 mV <100 mV šš
1PS27V6/05A.xx 27,6 V 5 A 1 % <150 mV <100 mV šš
1PS48V/03A5.xx 48 V 3,5 A 1 % <200 mV <100 mV šš
.xx – označenie prevedenia a druhu pridaných funkcií (viď nižšie)
Zdroje v prevedení .xP majú stabilitu výstupného napätia 2 %.Pridané funkcie na zdroji (označenie .x):

.2 Vstup - WAGO
Výstup - WAGO
.3 Vstup - WAGO
Výstup - WAGO


Odpojovač akumulátora
.4 Vstup - FLEXO kábel
Výstup - FAST ON
.5 Vstup - FLEXO kábel
Výstup - WAGO
.6 Vstup - FLEXO kábel
Výstup - WAGO


Odpojovač akumulátora
.7 Vstup - FLEXO kábel
Výstup - zdierky

 Doplnkové prevedenia a funkcie:

 

Niektoré základné prevedenia označené prvým znakom za bodkou je možné rozšíriť o ďalšie funkcie a prevedenia. Tieto sú určené druhým znakom za bodkou. Doplnkové prevedenia je potrebné konzultovať s výrobcom.

 

  .x2 – signalizácia výpadku siete (kontakt relé)
  .x8 – vstupné napájanie 110 V AC
  .x9 – prevedenie so zvýšenou klimatickou a mechanickou odolnosťou
  .xT – pracovná teplota od -20 °C
  .xD – prevedenie pre sériové zapájanie zdrojov
  .xP – prevedenie pre paralelné zapájanie zdrojov
  .xS – prevedenie pre záložné osvetlenie bytových domov

 

Poznámka k prevedeniu .xP: Paralene zapájať je možné iba zdroje v prevedení .xP za predpokladu, že minimálna záťaž predstavuje 20% nominálneho prúdu všetkých zapojených zdrojov. Zdroje v prevedení .xP majú stabilitu výstupného napätia 2 %.

 

Existujú špeciálne prevedenia zdrojov 1PS. Sú značené písmenami, ktoré nasledujú za jedným alebo dvoma znakmi, ktoré vyjadrujú základné a prípadne aj doplnkové prevedenie.

 

  .xxNTK – zdroj je určený na nabíjanie akumulátorov v cyklickom režime, nabíjacie výstupné napätie sa mení v závislosti od teploty akumulátora, teplotný rozsah zdrojov je -20 °C až +40 °C
  .xxSSA – určené na zabudovanie do 19" racku

 Popis pridaných funkcií:

 

Odpojovač akumulátora Odpojovač batérií slúži na ochranu akumulátora. Pri napájaní zariadenia z akumulátora sa akumulátor vybíja. Tým klesá napätie na svorkách akumulátora. Pri poklese napätia na 10,5 V (21 V pri 24 V akumulátore) odpojovač galvanicky odpojí akumulátor od záťaže. Tým zamedzí ďalšiemu vybíjaniu. Ak by k odpojeniu nedošlo, akumulátor by sa vybil na 0 V, čo môže viesť k trvalému poškodeniu akumulátora.

 

Paralelné pripojenie akumulátora k výstupu stabilizovaného zdroja:

Najjednoduchší záložný komplex 12 V (24 V) vytvoríme s použitím stabilizovaného zdroja 13,8 V (27,6 V) a akumulátora 12 V (24 V), ktorý pripojíme paralelne na výstup zdroja. Takýto komplex je schopný krátkodobo dodať aj väčší prúd, ako je maximálny prúd stabilizovaneho zdroja.


Voliteľné príslušenstvo:

Držiak pre zdroje 1PS na DIN lištu.

 

Upevnenie do racku (19")

 

 


Zvětšit mapu
Meno a priezvisko:
E-mail *:
Správa *:
Dokážte, že ste človek! Vyriešte tento príklad  + *