Stabilizované zdroje 120 PS

Stabilizované zdroje 120 PS  

Stabilizované zdroje rad 120PS sú zdroje malého bezpečného napätia (SELV) určené najmä pre napájanie elektrických zabezpečovacích systémov. Sú určené na spoluprácu s olovenými akumulátormi, s ktorými tvoria ucelený záložný zdroj s mnohými funkciami.

Pokiaľ je prítomné sieťové napätie, zdroj zabezpečuje napájanie pripojeného zabezpečovacieho systému a zároveň udržuje záložný akumulátor v nabitom stave. Na výstupe zdroja (OUTPUT) ja napätie 12V (24V). Svietia LED ON BAT, U BAT 11V, ON POWER. Signalizačné kontakty ON BAT, U BAT 11V, ON POWER sú zopnuté.

V prípade výpadku sieťového napätia sa na výstupných svorkách OUTPUT udržuje lineárnym stabilizátorom napätie 12 V (24 V) zo záložného akumulátora. Tento stav je signalizovaný zhasnutím LED diódy a rozopnutím kontaktu ON POWER. V závislosti od poklesu napätia na akumulátore výstupné napätie postupne klesá.

Pokiaľ je výpadok dlhodobý, napätie na akumulátore postupne klesá. Pokles pod hodnotu 11 V (22 V) zhasnutím LED diódy a rozpojením kontaktu U BAT 11V. Pokiaľ výpadok sieťového napätia trvá ďalej a hrozí poškodenie akumulátora hlbokým vybitím, dôjde k jeho odpojeniu a zabezpečovací systém nie je napájaný. Odpojenie akumulátora nastáva pri poklese jeho napätia pod hodnotu 10,5 V (21 V). Tento stav je signalizovaný zhasnutím LED diódy a rozpojením kontaktu ON BAT.

Po obnovení sieťového napätia preberie napájanie zdroj a záložný akumulátor sa pripojí na nabíjanie. Maximálny nabíjací prúd akumulátora sa nastavuje DIP prepínačmi. Jeho hodnoty sú 4A, 3A, 2A, 1A (2A, 1,5A, 1A, 0,5A). Keď napätie na svorkách akumulátora dosiahne 13,8 V (27,6 V) akumulátor je ďalej nabíjaný konštantným napätím.
Zdroj nepretržite testuje pripojenie akumulátora. V prípade odpojenia akumulátora od konektora BAT, alebo pri prerušení tavnej poistky ktorá chráni akumulátor proti skratu, je maximálne do 10 sekúnd od vzniku tejto poruchy stav signalizovaný zhasnutím LED diódy a rozpojením kontaktu ON BAT.

Zopnutie svoriek POWER OFF sa zdroj elektronicky vypne a systém je napájaný len zo záložného akumulátora. Tento kontrolovaný stav slúži na prípadné otestovanie záložného akumulátora. Podľa doby zálohovania je možné posúdiť potrebu jeho výmeny.
 
Funkcia .00 .01 .02 .10 .11 .12
nastavenie nabíjacieho prúdu akumulátora ano ano ano ano ano ano
ochrana akumulátora pred hlbokým vybitím ano ano ano ano ano ano
signalizácia odpojenia, alebo poruchy akumulátora opticky LED diódou ano ano ano ano ano ano
signalizácia odpojenia, alebo poruchy akumulátora bezpotenciálovým kontaktom ano ano ano ano ano ano
signalizácia poklesu napätia na výstupe a akumulátore opticky LED diódou ano ano ano ano ano ano
signalizácia poklesu napätia na výstupe a akumulátore bezpotenciálovým kontaktom ano ano ano ano ano ano
signalizácia činnosti zdroja opticky LED diódou ano ano ano ano ano ano
signalizácia činnosti zdroja bezpotenciálovým kontaktom ano ano ano ano ano ano
signalizácia aktivácie tepelnej ochrany opticky LED diódou ano ano ano ano ano ano
vypnutie zdroja bez odpojenia výstupného napätia zdroja ano ano ano ano ano ano
nastavenie výstupného napätia zdroja 12V až 13V (24V až 26V) --- ano --- --- ano ---
teplotná regulácia nabíjacieho napätia na akumulátore --- ano --- --- ano ---
akustická signalizácia poruchového stavu --- --- ano --- --- ano
             
monitorovanie cez LAN : výstupné napätie zo ZDROJA / AKUMULÁTORA --- --- --- ano ano ano
monitorovanie cez LAN : napätie na výstupe pod 11V (22V) --- --- --- ano ano ano
monitorovanie cez LAN : akumulátor PRIPOJENÝ / NEPRIPOJENÝ --- --- --- ano ano anoTechnické údaje:

  12 V 24 V
Napájacie napätie 195 V až 255 V / 50 Hz
Maximálny príkon 180 VA
Menovité výstupné napätie 12 V 24 V
Kolísanie výstupného napätia pri napájaní zo siete 230V/50Hz 1 %
Kolísanie výstupného napätia pri napájaní zo záložného akumulátora 10,5 V až 12 V 21 V až 24 V
Šum pri výstupe max 60 mV šš
Prevádzková teplota okolia -5 °C až +40 °C
Tepelná poistka proti prehriatiu elektronická
Ochrana proti skratu na výstupe a prepólovaniu akumulátora tavná poistka
Ochrana proti prepäťiu na výstupe elektronická
Nabíjací prúd (v závislosti od nastavenia DIP prepínačov) 4A, 3A, 2A, 1A 2A, 1,5A, 1A, 0,5A
     
výrobky sú konštruované v súlade s normami

EN 60950:2002

EN 61000-6-3:2003

EN 61000-6-2:2003

Spôsob značenia:


U verzií .10, .11, .12 je možné monitorovať stav zdroja prostredníctvom siete ETHERNET. Zdroj je v takomto prípade vybavený zásuvkou RJ45 Ethernet 10BASE-T alebo 100BASE-TX s automatickým rozpoznaním rýchlosti.


Kompatibilita : Ethernet Version 2.0/IEEE 802.3


Nastavovanie : Zabudovaný konfiguračný
WEB server, alebo pomocou utility pod OS: WIN.

Rozmery:

Komunikácia sa uskutočňuje pomocou jednoduchého binárneho protokolu na porte 0x77F0 prostredníctvom UDP/IP a TCT/IP.

 

Základné rozmery zdroja sú 185 x 130 x 60 mm. Rozmery aj s upevňovacími uholníkmi sú na obrázku.

 

V prípade potreby je zdroj možné upevniť do krabice, kde je priestor aj na záložný akumulátor. Krabicu je potrebné objednať zvlášť.

   


Zvětšit mapu
Meno a priezvisko:
E-mail *:
Správa *:
Ak ste človek, koľko je  + *